top of page
22/4/21 - Energetische Hulp voor Bewuste Ouders

22/4/21 - Energetische Hulp voor Bewuste Ouders

€ 50,00Prijs

Veel hooggevoelige kinderen zijn nieuwetijdskinderen of kristalkinderen.   Ze zijn empatisch en voelen alles aan!  Ze zijn heel goed verbonden met hun hogere zelf/hogere energieën. 

Echter wanneer deze kinderen niet goed gegrond/verbonden zijn met de aarde, hebben ze moeite met het leven op aarde.  Ze hebben moeite met structuur, regels, concentratie, zichzelf te zijn, overprikkeling, enz.

Tijdens EHBO voor ouders leer jij energetische trucjes aan om je kind een prikkelvrij leven te laten leiden, in zijn kracht te staan en innerlijke rust te beleven.   Je neemt deel aan de live online workshop en ontvangt nadien de opname én een pdf met alle technieken.   Na het aanleren van de trucjes, kost het jou amper 10 minuten tijd per dag. 

 • Algemene voorwaarden

  • Een inschrijving voor een workshop of sessie is slechts bindend indien ze door Kiyashi uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd. Annulering van de inschrijving is niet mogelijk na betaling.
  • Kiyashi is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van Kiyashi is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.
  • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Privacy Verklaring

  Uw persoonsgegevens worden door Kathleen Metdenancxt, Kiyashi, Violierstraat 78, 8000 Brugge verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie voor direct marketing (om u nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op kiyashiforkids@gmail.com Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

   

bottom of page